Home | สื่อการสอนอื่นๆ | งานประดิษฐ์ | วิธีประดิษฐ์ตั๊กแตนจากแกนกระดาษชำระ

วิธีประดิษฐ์ตั๊กแตนจากแกนกระดาษชำระ

มีวิธีทำโดยละเอียด

วัสดุอุปกรณ์และวิธีทำ

ที่มาของภาพ : https://www.pinterest.com/pin/548594798345302265/

แนะนำหนังสือออกใหม่>>

โครงงานสะเต็มศึกษา

กิจกรรมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวPISA

คลิกที่นี่ดูสื่อกิจกรรม-โครงงาน-รายงานวิจัยในชั้นเรียน

About Benyapha Sophon

Check Also

โครงงานศิลปศึกษา ART Projects

คลิกดูตัวอย่างเนื้อหาที่เว็บนี้ได้เลย ** มาแล้ว**หนังสือใหม่ล่าสุด ! จุใจกับรายงานการทำโครงงานศิลปศึกษาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน จำนวน 30 โครงงาน พร้อมด้วยตัวอย่างใบความรู้และใบงาน เพื่อส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้และการฝึกฝนทักษะทางทัศนศิลป์ Related