Home | สื่อการสอนอื่นๆ | งานประดิษฐ์ | วิธีประดิษฐ์ตั๊กแตนจากแกนกระดาษชำระ

วิธีประดิษฐ์ตั๊กแตนจากแกนกระดาษชำระ

มีวิธีทำโดยละเอียด

วัสดุอุปกรณ์และวิธีทำ

ที่มาของภาพ : https://www.pinterest.com/pin/548594798345302265/

แนะนำหนังสือออกใหม่>>

โครงงานสะเต็มศึกษา

กิจกรรมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวPISA

คลิกที่นี่ดูสื่อกิจกรรม-โครงงาน-รายงานวิจัยในชั้นเรียน

About Benyapha Sophon

Check Also

มาสร้างชิงช้าสวรรค์ด้วยไม้ไอศกรีมกัน

ชิงช้าสวรรค์น้อยนี้หมุนได้ บอกเลย Related