Home | สื่อการสอนอื่นๆ | งานประดิษฐ์ | วิธีทำป๊อปอัพรูปบ้าน

วิธีทำป๊อปอัพรูปบ้าน

พับแบบซิกแซก สร้างสรรค์งานป๊อปอัพได้สวยงาม มาดูกัน

การพับซิกแซก ถูกเรียกอย่างนี้เพราะรูปร่างของกระดาษที่พับแบบนี้เมื่อมองจากด้านบนมีลักษณะเป็นซิกแซก เวลาที่คุณเปิดและปิดแผ่นพับ คุณจะรู้สึกเหมือนกำลังเปิดและปิดหีบเพลง เมื่อกระดาษถูกพับ 2 ทบ คุณจะได้แผ่นพับซิกแซก 2 ทบ ที่มี 3 ส่วน หรือจะพับแบบ 3ทบก็ได้เช่นกัน

วัสดุอุปกรณ์และวิธีทำ

คลิกที่นี่ดูสื่อเสริมการเรียนที่เน้นการพัฒนากระบวนการคิดแยกตามกลุ่มสาระฯ

แนะนำหนังสือออกใหม่>>

โครงงานสะเต็มศึกษา

กิจกรรมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวPISA

About Benyapha Sophon

Check Also

ทำเอง..แผงโซลาร์เซลล์

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ประกอบด้วย แผงเซลล์แสงอาทิตย์ จะผลิตไฟฟ้ากระแสตรง (direct current หรือ DC) เมื่อได้รับแสงอาทิตย์ และเริ่มจ่ายกระแสไฟฟ้า เข้าอุปกรณ์แปลงผันไฟฟ้า ชนิดต่อเข้าระบบจำหน่าย (grid connected inverter) เพื่อเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรง …