Home | สื่อการสอนอื่นๆ | งานประดิษฐ์ | วิธีจัดลูกโป่งตกแต่งสถานที่

วิธีจัดลูกโป่งตกแต่งสถานที่

เพิ่มความสวยงามและมีความหมายมากยิ่งขึ้น..นำลูกโป่งมาผูกและจัดเป็นรูปต่างๆ >>

balloon1

ที่มาของภาพ : http://Pinterest.com

วัสดุอุปกรณ์และวิธีทำ

balloon2

อัปเดต💕สื่อเสริมการเรียนปี2019-2020 🙋‍♀️คู่มือจัดกิจกรรมเรียนรู้- แบบฝึก-เกมฝึกคิด-ใบงานและแบบทดสอบ-โครงงาน-วิจัยในชั้นเรียน > http://www.benpublishing.net/2016/09/10/book-list-2019/

About Benyapha Sophon

Check Also

ทำเอง..แผงโซลาร์เซลล์

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ประกอบด้วย แผงเซลล์แสงอาทิตย์ จะผลิตไฟฟ้ากระแสตรง (direct current หรือ DC) เมื่อได้รับแสงอาทิตย์ และเริ่มจ่ายกระแสไฟฟ้า เข้าอุปกรณ์แปลงผันไฟฟ้า ชนิดต่อเข้าระบบจำหน่าย (grid connected inverter) เพื่อเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรง …