Home | Benyapha's BLOG | กินดีอยู่ดี | แต่งสวนด้วยบ่อสวย

แต่งสวนด้วยบ่อสวย

อากาศร้อนแบบนี้..นึกถึงสระน้ำใสๆสวยๆ มีตัวอย่างสวยๆ>

pond1ที่มาของภาพ  http://www.architectureartdesigns.com/30-beautiful-backyard-ponds-and-water-garden-ideas/

pond1-1

ที่มาของภาพ http://www.theinspiredhive.com/2014/08/7-beautiful-backyard-ponds.html

pond1-2

ที่มาของภาพ http://www.bhg.com/gardening/landscaping-projects/landscape-basics/water-garden-landscaping-ideas/

pond1-3

ที่มาของภาพ http://www.woohome.com/outdoor/35-impressive-backyard-ponds-and-water-gardens

pond1-4

ที่มาของภาพ http://www.architectureartdesigns.com/24-cozy-outdoor-relaxing-places-to-escape-from-reality/

คลิกที่นี่อัพเดตสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ได้ทุกวัน

About Benyapha Sophon

Check Also

มะเขือเทศ..วิเศษอย่างนี้นี่เอง

ป้องกัน-ต่อสู้-ลดความเสี่ยง >>>โรคความดันโลหิตสูง โรคหอบหืด โรคอัลไซเมอร์ โรคลักปิดลักเปิด โรคมะเร็งลำไส้ ฯลฯ Related