Home | สื่อการสอนอื่นๆ | งานประดิษฐ์ | วิธีทำต้นไม้หัวใจ

วิธีทำต้นไม้หัวใจ

เตรียมกระดาษสี กาวลาเทกซ์ กรรไกร แล้วมาลงมือกันเลย

h card1

ที่มาของภาพ : http://iheartcraftythings.com/handprint-heart-tree-craft.html

วัสดุอุปกรณ์และวิธีทำ

h card2

h card3

h card4

h card5

คลืกที่นี่พบกับเพจที่อัพเดต-ทุกวัน-ข้อมูลสื่อการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่21

About Benyapha Sophon

Check Also

สร้างฮ.ด้วยกล่องไม้ขีดไฟ

ฮ.ของเล่น จะทำให้บินได้หรือไม่ มาลุ้นกัน Related