Home | All crafts งานประดิษฐ์ | มาแจกลูกอมให้เด็กๆแบบเท่ๆกัน

มาแจกลูกอมให้เด็กๆแบบเท่ๆกัน

เด็กๆคงจะตื่นเต้นหากแจกลูกอมด้วยวิธีนี้

candy hugger

candy-hold

ที่มาของภาพhttps://liagriffith.com/kids-valentines-candy-huggers/

ปริ้นต์แบบสำเร็จที่นี่

candy-hold1

candy-hold2

candy-hug

คลิกที่นี่ดูสื่อปฐมวัย

คลิกที่นี่ดูสื่อแยกตามกลุ่มสาระฯ

About Benyapha Sophon

Check Also

มาพับกระทงดอกบัวกัน

บัวน้อยจะลอยมุ้งมิ้ง–สวยงามและย่อยสลายง่าย ช้าอยู่ใย? หากระดาษสีมาเร็วไว!!!!!! Related