Home | สื่อการสอนอื่นๆ | งานประดิษฐ์ | วิธีทำที่รองแก้วจากกระดาษนิตยสาร

วิธีทำที่รองแก้วจากกระดาษนิตยสาร

ที่รองแก้วจากกระดาษนิตยสาร

maxresdefault

ที่มาของภาพ : https://www.youtube.com/watch?v=9KaVJ6cFCS0

วัสดุอุปกรณ์และวิธีทำmax

คลิกที่นี่ดูรายงานโครงงานแยกตามกลุ่มสาระฯ

 

About Benyapha Sophon

Check Also

ประดิษฐ์โซลาร์เซลล์จากกระป๋องน้ำอัดลม

ใช้กระป๋องน้ำอัดลม กรรไกรอุตสาหกรรม กาวตราช้าง ลวดทองแดง เครื่อง Voltmeterและแสงอาทิตยเท่านั้น ..ไม่ลองไม่รู้ Related