Home | All crafts งานประดิษฐ์ | สามเหลี่ยมแปลงกาย

สามเหลี่ยมแปลงกาย

เมื่อได้ลงมือปฏิบัติกับงานพับกระดาษ..จึงเข้าใจในมิติของการแปลงทางเรขาคณิต มาดูแบบนี้>

สามเหลี่ยมแปลงกาย

triangle1

ที่มาของภาพ : https://au.pinterest.com/pin/303430093618416837/

วัสดุอุปกรณ์และวิธีทำ

triangle2

คลิกที่นี่ดู

สื่อปฐมวัย

สื่อคณิตศาสตร์

สื่อกลุ่มสาระฯอื่นๆ

About Benyapha Sophon

Check Also

ฟรุ้งฟริ้ง–ตกแต่งเองก็ได้ง่ายจัง

ตกแต่งสถานที่งานเล็กงานใหญ่ไม่ยากอีกต่อไป มาดูกัน Related