Home | สื่อการสอนอื่นๆ | งานประดิษฐ์ | สามเหลี่ยมแปลงกาย

สามเหลี่ยมแปลงกาย

เมื่อได้ลงมือปฏิบัติกับงานพับกระดาษ..จึงเข้าใจในมิติของการแปลงทางเรขาคณิต มาดูแบบนี้>

สามเหลี่ยมแปลงกาย

triangle1

ที่มาของภาพ : https://au.pinterest.com/pin/303430093618416837/

วัสดุอุปกรณ์และวิธีทำ

triangle2

คลิกที่นี่ดู

สื่อปฐมวัย

สื่อคณิตศาสตร์

สื่อกลุ่มสาระฯอื่นๆ

About Benyapha Sophon

Check Also

สร้างฮ.ด้วยกล่องไม้ขีดไฟ

ฮ.ของเล่น จะทำให้บินได้หรือไม่ มาลุ้นกัน Related