Home | All crafts งานประดิษฐ์ | มาทำดอกไม้จากจานกระดาษกัน

มาทำดอกไม้จากจานกระดาษกัน

ผลงานสวยและทำง่าย มาดูวิธีทำกัน>

มาทำดอกไม้จากจานกระดาษกัน

paper-plate-flower1

ที่มาของภาพ http://www.thehobbyideas.com/paper-craft-ideas/paper-plate-flowers-in-6-easy-steps.html

วัสดุอุปกรณ์และวิธีทำ

paper-plate-flower

ดูเพิ่มคลิก กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านโครงงานแยกตามกลุ่มสาระฯ

About Benyapha Sophon

Check Also

มาพับกระทงดอกบัวกัน

บัวน้อยจะลอยมุ้งมิ้ง–สวยงามและย่อยสลายง่าย ช้าอยู่ใย? หากระดาษสีมาเร็วไว!!!!!! Related