Home | สื่อการสอนอื่นๆ | งานประดิษฐ์ | วิธีทำหนังสือแบบก้างปลา

วิธีทำหนังสือแบบก้างปลา

เพิ่มความน่าสนใจในการนำเสนอด้วยหนังสือแบบก้างปลา fishbone fold book  มีวิธีทำละเอียด >

วิธีทำหนังสือแบบก้างปลา

62e83b657b532e51bce2883a73c813dd

ที่มาของภาพ :https://www.pinterest.com/pin/421860690071674333/

วัสดุอปุกรณ์และวิธีทำ

fishbone-diagram-1

fishbone-diagram-2

fishbone-diagram-3

fishbone-diagram-4

fishbone-diagram-5

fishbone-diagram-6

fishbone-diagram-7

fishbone-diagram-8

fishbone-diagram-10

fishbone-diagram-11-a fishbone-diagram-12

fishbone-diagram-14

ที่มาของภาพ : http://www.greenchairpress.com/blog/?p=3093

ดูเพิ่ม สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ 2563

 

 

 

About Benyapha Sophon

Check Also

ทำเอง..แผงโซลาร์เซลล์

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ประกอบด้วย แผงเซลล์แสงอาทิตย์ จะผลิตไฟฟ้ากระแสตรง (direct current หรือ DC) เมื่อได้รับแสงอาทิตย์ และเริ่มจ่ายกระแสไฟฟ้า เข้าอุปกรณ์แปลงผันไฟฟ้า ชนิดต่อเข้าระบบจำหน่าย (grid connected inverter) เพื่อเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรง …