Home | สื่อการสอนอื่นๆ | งานประดิษฐ์ | ฉลาดคิดรีไซเคิล:ดอกไม้จากถาดบรรจุไข่

ฉลาดคิดรีไซเคิล:ดอกไม้จากถาดบรรจุไข่

ถาดบรรจุไข่ที่ทำจากกระดาษ .. นำมาตัดแล้วประดิษฐ์เป็นดอกไม้ได้มุ้งมิ้ง..เลย ขอบอก มีวิธีทำ>

ดอกไม้จากถาดบรรจุไข่

egg-c1

ที่มาของภาพ : http://www.lovelywren.com/crafte-diem-egg-carton-flowers/

วิธีทำ

egg-c2

egg-c3

egg-c4

egg-c5

egg-c6

ดูเพิ่ม สื่อสำหรับการเรียนรู้แยกตามกลุ่มสาระฯ

 

About Benyapha Sophon

Check Also

วิธีประดิษฐ์รถบรรทุกจากกระป๋องน้ำอัดลม

กระป๋องน้ำอัดลม..ทิ้งไปก็เปล่าประโยชน์ ทิ้งไม่ถูกที่ก็รังแต่จะสร้างมลภาวะให้เป็นพิษแก่ชุมชน นำมาประดิษฐ์เป็นของเล่นเคลื่อนที่ได้กัน Related