Home | สื่อการสอนอื่นๆ | งานประดิษฐ์ | ดอกไม้สวยจากก้นขวดพลาสติก

ดอกไม้สวยจากก้นขวดพลาสติก

เตรียมมาเลย..ขวดน้ำพลาสติก(ใส) กรรไกรอุตสาหกรรม สีอะคริลิค หลอดดูดกาแฟสีเขียวอ่อน-แก่ กระดาษสี กาวร้อนและสำลี..

 ดอกไม้สวยจากก้นขวดพลาสติก

water-bottle-flowers-2

ที่มาของภาพ : http://kidfriendlythingstodo.com/2016/04/water-bottle-flowers-craft-for-kids/

วัสดุอุปกรณ์ ขวดน้ำพลาสติก(ใส) กรรไกรอุตสาหกรรม สีอะคริลิค หลอดดูดกาแฟสีเขียวอ่อน-แก่ กระดาษสี กาวร้อนและสำลี

วิธีทำ ตามลำดับภาพต่อไปนี้

water-bottle-collage

แนะนำหนังสือออกใหม่>>

กิจกรรมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวPISA

โครงงานสะเต็มศึกษา

 

ดูเพิ่ม สื่อกิจกรรม โครงงาน วิจัยในชั้นเรียน

About Benyapha Sophon

Check Also

ทำเอง..แผงโซลาร์เซลล์

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ประกอบด้วย แผงเซลล์แสงอาทิตย์ จะผลิตไฟฟ้ากระแสตรง (direct current หรือ DC) เมื่อได้รับแสงอาทิตย์ และเริ่มจ่ายกระแสไฟฟ้า เข้าอุปกรณ์แปลงผันไฟฟ้า ชนิดต่อเข้าระบบจำหน่าย (grid connected inverter) เพื่อเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรง …