Home | สื่อการสอนอื่นๆ | งานประดิษฐ์ | ตย.โครงงานศิลปศึกษา : เรื่อง sculptures

ตย.โครงงานศิลปศึกษา : เรื่อง sculptures

งานตัดกระดาษนำมาบูรณาการกับการเรียนรู้ได้หลากหลายจริงๆ ..มาดูวิธีการ>

ตย.โครงงานศิลปศึกษา : เรื่อง sculptures

%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a91-1

ที่มาของภาพ : http://Pinkstripeysocks.com

วัสดุและอุปกรณ์ กระดาษสี ดินสอ และกรรไกรตัดกระดาษ

วิธีการ ตามลำดับภาพ

%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a91-2

%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a91-3

ดูเพิ่ม สือ่และนวัตกรรมการเรียนรู้

หนังสือออกใหม่  โครงงานศิลปศึกษา

About Benyapha Sophon

Check Also

มาสร้างเรือพลังหนังยางกัน

เตรียมอุปกรณ์ : ไม้ไอศกรีม มีดคัตเตอร์ขนาดใหญ่ กาวร้อน และหนังยาง วิธีทำ : กำหนดขนาดเรือ นำไม้ไอศกรีมมาวัด และตัดให้ได้ขนาด/จำนวนที่ต้องการ ขึ้นโครงและลำเรือ ศึกษากลไกที่จะทำให้เรือแล่นได้โดยใช้พลังหนังยาง ซึ่งมีขั้นตอนโดยละเอียดตามคลิปนี้ >> …