Home | สื่อการสอนอื่นๆ | งานประดิษฐ์ | ผลไม้..ฟรุ้งฟริ้ง จากไหมพรม

ผลไม้..ฟรุ้งฟริ้ง จากไหมพรม

ง่ายมากๆ มีวิธีทำทุกขั้นตอน >

ผลไม้..ฟรุ้งฟริ้ง จากไหมพรม

fruit pom1

 

วัสดุ อุปกรณ์และวิธีทำ

fruit pom2

ดูเพิ่ม กิจกรรมโครงงาน 11 รายการ

About Benyapha Sophon

Check Also

มาทำหุ่นยนต์ออมสินกัน

น้องๆมาลองเริ่มประดิษฐ์กัน ง่ายๆ ตามนี้ บอกเลย>> Related