Home | สื่อการสอนอื่นๆ | โครงงาน | วิธีการทดลองเรื่อง การงอกและการเจริญเติบโตของพืช

วิธีการทดลองเรื่อง การงอกและการเจริญเติบโตของพืช

มาลองเพาะเมล็ดพืชบนฟองน้ำกัน

วิธีการทดลองเรื่อง การงอกและการเจริญเติบโตของพืช

sprout1-5

ที่มาของภาพ : http://www.housingaforest.com/shamrock-sprouts/

วัสดุและอุปกรณ์ ฟองน้ำ กรรไกรอุตสาหกรรม เมล็ดพืชเช่น ผักกาด ผักโขมหรือผักบร็อคโคลี่ กระบอกฉีดน้ำ

วิธีทำ ตามลำดับภาพต่อไปนี้

sprouts1-1

sprout1-3

sprout1-4

sprout1-5

ดูเพิ่ม สื่อกิจกรรมเสริมทักษะ โครงงานและรายงานวิจัยในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์

แนะนำหนังสือออกใหม่>>

โครงงานสะเต็มศึกษา

กิจกรรมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวPISA

About Benyapha Sophon

Check Also

ขยะสร้างมลพิษ นำมาบูรณาการเรียนรู้ผ่านโครงงาน ได้สิ่งประดิษฐ์อย่างนี้>>

เศษกระดาษ โลหะ พลาสติกหริอขยะอื่นๆจากของใช้ที่ทิ้งกันกลื่อนกลาดนั้น ล้วนแล้วแต่จะทำให้เกิดความสกปรก ไม่เรียบร้อย เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค แหล่งเพาะพันธุ์และที่หลบซ่อนของสัตว์ต่างๆ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของเรา นอกจากนี้ การย่อยสลายยากของขยะโดยเฉพาะพลาสติกนั้น ทำให้เกิดการทับถมและหมักหมมกับสิ่งเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็นและก่อความรำคาญให้กับชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขวดน้ำดื่ม-พลาสติกที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกวันตามอัตราการเพิ่มของประชากร การนำขวดน้ำพลาสติกที่จะทิ้งกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์เป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยลดปริมาณขยะและใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า …