Home | สื่อการสอนอื่นๆ | โครงงาน | วิธีการทดลองเรื่อง การงอกและการเจริญเติบโตของพืช

วิธีการทดลองเรื่อง การงอกและการเจริญเติบโตของพืช

มาลองเพาะเมล็ดพืชบนฟองน้ำกัน

วิธีการทดลองเรื่อง การงอกและการเจริญเติบโตของพืช

sprout1-5

ที่มาของภาพ : http://www.housingaforest.com/shamrock-sprouts/

วัสดุและอุปกรณ์ ฟองน้ำ กรรไกรอุตสาหกรรม เมล็ดพืชเช่น ผักกาด ผักโขมหรือผักบร็อคโคลี่ กระบอกฉีดน้ำ

วิธีทำ ตามลำดับภาพต่อไปนี้

sprouts1-1

sprout1-3

sprout1-4

sprout1-5

ดูเพิ่ม สื่อกิจกรรมเสริมทักษะ โครงงานและรายงานวิจัยในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์

แนะนำหนังสือออกใหม่>>

โครงงานสะเต็มศึกษา

กิจกรรมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวPISA

About Benyapha Sophon

Check Also

มีตัวอย่างการเรียนรู้ผ่านโครงงาน บอกไว้ละเอียดเลย..จัดด่วน

สะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education) ตัวอย่างที่ช่วยให้ง่ายขึ้น คือ จัดทำใบกิจกรรม เป็นแนวทางการเรียนรู้ผ่าน โครงงานสะเต็มศึกษา …