Home | สื่อการสอนอื่นๆ | งานประดิษฐ์ | สื่อ3มิติกล่อง/ตู้อันตรทัศน์ Trioramas

สื่อ3มิติกล่อง/ตู้อันตรทัศน์ Trioramas

สื่อที่ทำง่าย..ได้มิติที่ดึงดูดความสนใจที่สามารถแบ่งได้หลายเรื่องราว/หัวข้อที่ต้องการศึกษาหรือนำเสนอในคราวเดียวกัน มีวิธีทำ>>>

สื่อ3มิติกล่อง/ตู้อันตรทัศน์ 

Pyramid Dioramas (Trioramas)

TRio8

 

วัสดุและอุปกรณ์ กระดาษสี กรรไกร ไม้บรรทัด ดินสอและกาว

วิธีทำ ตามลำดับภาพต่อไปนี้

triorama1

trio2

trio3

trio4

trio5

trio6

trio7

 

ที่มาของภาพ https://feltmagnet.com/crafts/Pyramid-Diorama

 

 

About Benyapha Sophon

Check Also

มาสร้างเรือพลังหนังยางกัน

เตรียมอุปกรณ์ : ไม้ไอศกรีม มีดคัตเตอร์ขนาดใหญ่ กาวร้อน และหนังยาง วิธีทำ : กำหนดขนาดเรือ นำไม้ไอศกรีมมาวัด และตัดให้ได้ขนาด/จำนวนที่ต้องการ ขึ้นโครงและลำเรือ ศึกษากลไกที่จะทำให้เรือแล่นได้โดยใช้พลังหนังยาง ซึ่งมีขั้นตอนโดยละเอียดตามคลิปนี้ >> …