Home | สื่อการสอนอื่นๆ | วิธีทำหนังสือเล่มเล็ก Venn diagram

วิธีทำหนังสือเล่มเล็ก Venn diagram

ตัวอย่างผลงานเด็กๆที่เรียนรู้ผ่าน Thinking tools แบบแผนภาพเวนน์..แล้วประดิษฐ์เป็นหนังสือเล่มเล็ก..คิดได้ไงนะ?

flapbook  Venn diagram

 แผนภาพเวนน์ (Venn diagram) เป็นแผนภาพที่ใช้ในการอธิบายความสัมพันธ์ของเซตต่าง ๆ โดยให้วงกลมแต่ละวงแทนแต่ละเซต และแสดงความสัมพันธ์ของแต่ละเซตด้วย

ตัวอย่างผลงานของเด็กที่นำแผนภาพเวนน์มาใช้เพือเปรียบเทียบสิ่งที่เหมือนและสิ่งที่แตกต่างระดับง่ายๆที่ไม่ซับซ้อน

ตัวอย่างที่1

จากการเรียนเรียนรู้เรื่อง ชนิดของปะการัง (coral) ทำเป็นหนังสือแผนภาพเวนน์เปรียบเทียบปะการังอ่อน(soft coral)กับปะการังแข็ง(hard coral)

lb1

ตัวอย่างที่2

จากการเรียนเรียนรู้เรื่องสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ ทำเป็นหนังสือแผนภาพเวนน์เปรียบเทียบกบกับคางคก

lb2

ตัวอย่างที่3

จากการเรียนภาษา-การอ่าน ทำเป็นหนังสือแผนภาพเวนน์เปรียบเทียบตัวละครในวรรณกรรม

lb3

วิธีทำ

สรุปเนื้อหาที่ต้องการนำเสนอไว้ด้านใน(แผ่นล่าง)โดยแบ่งเป็น3ส่วน คือส่วนที่เหมือนกัน1ตอน ส่วนที่ต่างกัน2ตอน เตรียมภาพประกอบตามหัวข้อหรือสิ่งที่จะนำมาเปรียบเทียบเพื่อทำปก แล้วทำหนังสือพับ flapbook ตามวิธีการนี้

a1e86f8b74b88020c2f435f4526c526b

ที่มาของภาพ :https://www.pinterest.com/pin/348325352400240975/

หรือปริ้นต์ แบบสำเร็จที่นี่

แนะนำหนังสือออกใหม่

กิจกรรมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ภาษาไทย ตามแนวPISA

โครงงานสะเต็มศึกษา

ดูเพิ่ม คู่มือจัดกิจกรรมเรียนรู้ แบบฝึกทักษะ โครงงานและรายงานวิจัยในชั้นเรียนแยกตามกลุ่มสาระฯ

 

About Benyapha Sophon

Check Also

ภัยนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร?

ฝนไม่ตกตามฤดูกาล สัตว์น้ำตายเป็นจำนวนมาก น้ำท่วมฉับพลัน…. สนุกคิดรอบรู้รอบตัว คำถามชวนคิด 1.ปรากฏการณ์เอลนิโญ (EI Nino Phonomena) คืออะไร? 2.มีผลกระทบต่อโลกอย่างไร? ตอบ 1.เอลนิโญ เป็นภาษาสเปน แปลว่า “บุตรพระคริสต์” 2.เอลนิโญ …