Home | สื่อการสอนอื่นๆ | งานประดิษฐ์ | มาทำของเล่นฟิ้วฟ้าวกัน..UFO

มาทำของเล่นฟิ้วฟ้าวกัน..UFO

อ่ะอ่ะ..อย่าทิ้งขยะ เก็บมาเพิ่มมูลค่าใหม่และลดโลกร้อนดีกว่า..มาทำเป็นของเล่นดีไม๊???

มาทำของเล่นฟิ้วฟ้าวกัน..UFO

ufo1

ที่มาของภาพhttp://ivaalex.blogspot.bg/2014/09/blog-post_27.html

วัสดุและอุปกรณ์ กล่องกระดาษ จานกระดาษ ฝาขวดพลาสติกหลากสี กระดุม ลูกปัด เศษกระดาษสี สีอะคริลิค ปากกาสี เชือกปอและปืนกาว

ufo1-1

วิธีทำ ตามลำดับภาพต่อไปนี้

ufo1-2

ufo1-3

ufo1-4

uFo2

ufo3

ดูเพิ่มเติม คู่มือ สื่อเกมและกิจกรรม โครงงานและรายงานการวิจัยในชั้นเรียน

 

About Benyapha Sophon

Check Also

ประดิษฐ์โซลาร์เซลล์จากกระป๋องน้ำอัดลม

ใช้กระป๋องน้ำอัดลม กรรไกรอุตสาหกรรม กาวตราช้าง ลวดทองแดง เครื่อง Voltmeterและแสงอาทิตยเท่านั้น ..ไม่ลองไม่รู้ Related