Home | All crafts งานประดิษฐ์ | วิธีผลิตสื่อจากซองจดหมาย

วิธีผลิตสื่อจากซองจดหมาย

ซองจดหมายหรือซองการ์ด..แปลงร่างฟรุ้งฟริ้งเลย…จะได้สื่อการเรียนของน้องๆอย่างไรบ้าง..มาดูวิธีทำอันหลากหลายกัน!!!!!

วิธีผลิตสื่อจากซองจดหมาย

 

6-diy-envelopes

 

หุ่นมือจากซองจดหมาย

envel2

envel2-3

envel2-2  envel2-1

envel2-4

ที่มาของภาพ : http://www.makeandtakes.com/envelope-hand-puppets

 

กวางเรนเดียร์

envel1

ที่มาของภาพ : http://puertabella.blogspot.ca.

ที่คั่นหนังสือ

envel bk mark1

ที่มาของภาพ : http://www.ohcrafts.net/kids-page-corner-bookmark-for-kids.php

ดูเพิ่ม คู่มือ กิจกรรม โครงงานและรายงานการวิจัยในชั้นเรียน

 

 

About Benyapha Sophon

Check Also

ฟรุ้งฟริ้ง–ตกแต่งเองก็ได้ง่ายจัง

ตกแต่งสถานที่งานเล็กงานใหญ่ไม่ยากอีกต่อไป มาดูกัน Related