Home | สื่อการสอนอื่นๆ | งานประดิษฐ์ | กระป๋องนม..นำกลับมาใช้ใหม่

กระป๋องนม..นำกลับมาใช้ใหม่

อย่างสวยงาม..มาดูกันว่ากระป๋องนมไม่ใช้แล้วนำมาแปลงโฉมเป็นอะไรได้บ้าง? ..10แบบเลยทีเดียว

กระป๋องนม..นำกลับมาใช้ใหม่ได้ของใช้10แบบ

 

can1

cancrafts

Tin-Can-Cutlery-Holder1-e1399503328946

ที่มาของภาพ societybride.com

canbird1

ที่มาของภาพ http://Pinterest.com

tin can lamp

ที่มาของภาพ www.amazinginteriordesign.com

 

Can   can2

candecor  canplanter  canplanters

ที่มาของภาพ http://Pinterest.com

ดูเพิ่ม สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้

About Benyapha Sophon

Check Also

ประดิษฐ์โซลาร์เซลล์จากกระป๋องน้ำอัดลม

ใช้กระป๋องน้ำอัดลม กรรไกรอุตสาหกรรม กาวตราช้าง ลวดทองแดง เครื่อง Voltmeterและแสงอาทิตยเท่านั้น ..ไม่ลองไม่รู้ Related