BEN Updates

เพื่อเด็ก…ดึงโรงเรียนนานาชาติติวครูผู้ช่วยสพฐ

20กพ. เพื่อให้ครูได้เรียนรู้เทคนิควิธีการสอนสมัยใหม่มากขึ้นก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่.. “ปริยดา”ดึงโรงเรียนเอกชน เปิดโรงเรียนเป็นแล็ปติวเข้มครูคืนถิ่น สพฐ.ก่อนเข้าสอนจริง ประเดิมกลุ่มโรงเรียนนานาชาติกว่า 100 โรง ตอบรับช่วยติวครูภาษาอังกฤษ

Read More »

สะเต็มศึกษา : รถแข่งหนังสะติ๊ก

เตรียมหลอดดูดน้ำ2หลอด ฝาขวดพลาสติก2ขนาดๆละ2ฝา ไม้เสียบลูกชิ้น2อันและหนังสะติ๊ก..ก็ทำรถแข่งเร็วปรื้ดๆได้ อ๊ะๆ แล้วอย่าลืมทำใบกิจกรรมเป็นแนวการดำเนินการด้วย>>>

Read More »