สะเต็มศึกษา

โครงงานสะเต็มศึกษา

นำเสนอรายงานการทำโครงงานสะเต็มศึกษา เป็นขั้นเป็นตอน พร้อมขั้นตอนการประดิษฐ์ที่ละเอียด มีกิจกรรมนำสู่โครงงาน ตัวอย่างใบงาน ใบความรู้ แนวการประเมินผลงาน มาดูกัน>>

Read More »

สะเต็มศึกษา:มาออกแบบโครงสร้างบ้านด้วยไม้จิ้มฟันกับMarshmallowกัน

องค์ประกอบหลักของอาคาร มีเสา คาน ฐานรากและหลังคา–จะออกแบบและสร้างกันได้ไม๊–มาดูๆ

Read More »

สะเต็มศึกษา:มาทำรถไฟของเล่นแล่นได้ด้วย

เศษวัสดุไม่ใช้แล้ว — มองๆดูแล้วลองคิดสร้างสรรค์ทำของเล่นเคลื่อนที่กัน มีวิธีทำ>

Read More »