Home | สื่อการสอนอื่นๆ (page 30)

สื่อการสอนอื่นๆ

ประดิษฐ์ของเล่นจากแกนกระดาษชำระ

อย่า..อย่าทิ้งแกนกระดาษชำระให้เกะกะและเป็นขยะสร้างมลภาวะเป็นพิษให้ชุมชน..มาฃวนเด็กๆทำเป็นของเล่นแก้เบื่อดีกว่า ..มีวิธีทำ

Read More »