Home | Benyapha Sophon (page 5)

Benyapha Sophon

วิธีทำเครื่องดูดฝุ่นขวดน้ำ

เตรียมขวดน้ำอัดลมหรือขวดน้ำมันเครื่อง มอเตอร์จากของเล่นเสียแล้ว ท่อลูกฟูกร้อยสายไฟ ผ้าเย็นหรือผ้าขาวบาง สายรัด12นิ้ว สวิตช์ สายไฟ และกาว epoxy

Read More »

วิธีทำเรือยนต์จากวัสดุเหลือใช้

ขวดน้ำอัดลมพลาสติก ทิ้งไปก็รังแต่จะเป็นขยะที่สร้างมลพิษให้แก่ชุมชน มาทำของเล่นเคลื่อนที่กันดีกว่า ไม่ยาก…

Read More »

วิธีทำหนังสือเล่มเล็กหลากหลายแบบ

เพื่อนำเสนอเนื้อหาและข้อมูลเป็นเรื่องๆ และนำมาบูรณาการรวมกันในหัวข้อใหญ่ ใช้ได้กับการเรียนรู้ทุกสาระฯอีกต่างหาก จัดไป

Read More »