Home | BEN Books n CDs | Easy Critical Reading

Easy Critical Reading

100 Exercises for better reading พบกับ100กิจกรรมการอ่านคิดวิเคราะห์ภาษาอังกฤษ ที่ง่าย หลากหลาย และสนุก ..

coming soon >>หนังสือแบบฝึก Easy Critical Reading 

Sample Page1

Sample Page2

 

ดูเพิ่ม สื่อเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ปี2019

สอบถาม/สั่งซื้อ

โทร.08-1647-7076 หรือส่งข้อความ หรือ Line ID : khunnai.benyapha หรือ http://E-mail : khunnai.benyapha@gmail.com

About Benyapha Sophon

Check Also

ใหม่!กิจกรรมเสริมทักษะภาษาไทยม.๑-๓

ตามตัวชี้วัดมีแบบฝึก-เกมภาษา-แบบทดสอบ-เฉลยละเอียดยิบ เน้นฝึกทักษะการคิด พร้อมกับการสื่อสารภาษาได้ถูกต้องคล่องแคล่ว Related