วิธีประดิษฐ์ว่าวรูปนก

ใช้กระดาษสีแผ่นเดียวเท่านั้น ได้ว่าว ฟรุ้งฟริ้งๆๆๆ

ที่มาของภาพ : http://krokotak.com/2017/06/simple-bird-kite/

วัสดุอุปกรณ์และวิธีทำ

คลิก ที่นี่ ดูสื่อเสริมการเรียนวิทยาศาสตร์ที่เน้นการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

Advertisement
 

About Benyapha Sophon

Check Also

เกมช่วยสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้สนุกสนาน

การใช้สื่อเกมที่จัดให้มีคำถามที่ดึงความรู้ในตัวผู้เรียนออกมาให้เห็นกระจ่างชัด เป็นวิธีสอนที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี #วิธีสอนแบบโสเครตีส (Socratic Method)เรื่องการใช้คำถาม Related