Home | All crafts งานประดิษฐ์ | kirigami งานตัดกระดาษต่อเนื่องตกแต่งสถานที่

kirigami งานตัดกระดาษต่อเนื่องตกแต่งสถานที่

ฟรุ้งฟริ้งๆๆ งานตกแต่งสถานที่–ง่ายๆมีกระดาษสีและกรรไกร ไม่ต้องติดกาวเลย ทำ5นาทีเท่านั้น!! มาดูวิธีทำ>

เป็นวิธีการตัดกระตาษต่อเนื่องของชาวจีนเพียงใช้กรรไกรกับกระดาษสีเท่านั้น –5นาทีเสร็จเรียบร้อย

วัสดุอุปกรณ์และวิธีทำ

ที่มา : https://youtu.be/rakX1nyBIOk

คลิก ที่นี่ ดูเพิ่มสื่อเสริมการเรียนที่พัฒนาสมองอัพเดตปี2560

 

About Benyapha Sophon

Check Also

มาพับกระทงดอกบัวกัน

บัวน้อยจะลอยมุ้งมิ้ง–สวยงามและย่อยสลายง่าย ช้าอยู่ใย? หากระดาษสีมาเร็วไว!!!!!! Related