3D นานาผลไม้

มีแบบสำเร็จทำผลไม้นานาชนิด..

3D นานาผลไม้

play-fruit-by-mr-printables

ที่มาของภาพ http://www.trendhunter.com/trends/play-fruit-by-mr-printables

ดาวน์โหลด แบบสำเร็จที่นี่

mrprintables-paper-fruit-templates-how-to1

mrprintables-play-fruit-templates-2

ดูเพิ่ม โครงงานแยกตามกลุ่มสาระฯ

About Benyapha Sophon

Check Also

โครงงานศิลปศึกษา ART Projects

คลิกดูตัวอย่างเนื้อหาที่เว็บนี้ได้เลย ** มาแล้ว**หนังสือใหม่ล่าสุด ! จุใจกับรายงานการทำโครงงานศิลปศึกษาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน จำนวน 30 โครงงาน พร้อมด้วยตัวอย่างใบความรู้และใบงาน เพื่อส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้และการฝึกฝนทักษะทางทัศนศิลป์ Related