Home | สื่อการสอนอื่นๆ | งานประดิษฐ์ | มาทำโคมตกแต่งสถานที่กัน

มาทำโคมตกแต่งสถานที่กัน

มีวิธีทำและแบบสำเร็จ(template)

มาทำโคมตกแต่งสถานที่กัน

วัสดุอปกรณ์และวิธีทำ ตัดกระดาษเป็นรูปวงกลมจำนวน20วงแต่ละวงพับเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่านให้มีขนาดเท่ากันแล้วนำมาประกอบกันตามภาพ

christ-decor1-1

ที่มาของภาพ http://www.homemade-gifts-made-easy.com

หรือ ปริ้นต์แบบสำเร็จได้ที่นี่

christ-decor1-2

ดูเพิ่มคลิกที่นี่ สื่อการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน 2019

 

 

 

About Benyapha Sophon

Check Also

สร้างฮ.ด้วยกล่องไม้ขีดไฟ

ฮ.ของเล่น จะทำให้บินได้หรือไม่ มาลุ้นกัน Related