Home | สื่อการสอนอื่นๆ | งานประดิษฐ์ | แกนกระดาษชำระแปลงร่าง

แกนกระดาษชำระแปลงร่าง

ได้ดอกไม้สวยๆตกแต่งสถานที่ ป้ายนิเทศ หรือนิทรรศการสวย-หรู-สิ้นเปลืองน้อย มาดูวิธีทำกัน

แกนกระดาษชำระแปลงร่าง

flow1-1

ที่มาของภาพ : https://www.paneamoreecreativita.it/blog/2010/05/ricicliamo-il-cartone-i-sottopentola-di-rosi-jo/

วัสดุอุปกรณ์และวิธีทำ

แกนกระดาษชำระ กรรไกรอุตสาหกรรม และกาวร้อน

flow1-2

flow1

flow1-5

flow1-4

ดูสื่ออื่นๆเพิ่มที่ https://www.facebook.com/benpublish/posts/1644984742184374

 

 

About Benyapha Sophon

Check Also

มาทำรถแข่งจากขวดพลาสติกกัน

ทำของเล่นเคลื่อนที่เองก็ได้ ง่ายจัง Related