ฟัน : สื่อ3D

ฟัน..เรื่องใกล้ตัว มาทำสื่อ3Dนำเสนอเรื่องฟันและวิธีการดูแลรักษา ..ง่ายแต่เท่

ฟัน : สื่อ3D

tooth1

ที่มาของภาพ : http://www.sweetteaclassroom.com/2014/01/dental-health-craft-3d-tooth-brushing.html

วัสดุอุปกรณ์และวิธีทำ ตามลำดับภาพต่อไปนี้

tooht2

tooth5

tooth3

ดูเพิ่ม

สื่อวิทยาศาสตร์

สื่อกลุ่มสาระฯต่างๆ

About Benyapha Sophon

Check Also

ใบงานวิทยาศาสตร์ : กล้องจุลทรรศน์

ผู้ประดิษฐ์ กล้องจุลทรรศน์ (Microscope) คือ แซคาเรียส แจนส์เซน และ อันโตนี ฟัน เลเวินฮุก เพื่อใช้ส่องดูวัตถุที่มีขนาดเล็ก ทำให้สามารถค้นพบเซลล์ Related