Home | All crafts งานประดิษฐ์ | มาทำจานบินไว้เล่นแข่งกัน

มาทำจานบินไว้เล่นแข่งกัน

เตรียมจานกระดาษ ปากกาสี กรรไกร และกาวร้อน..แค่นี้ก็ทำของเล่นบินได้ฟิ้วฟ้าว..มีวิธีทำและ้วมาเล่นแข่งกันว่าจานบินของใครบินได้ไกลกว่ากัน

มาทำจานบินไว้เล่นแข่งกัน

วัสดุและอุปกรณ์ จานกระดาษ ปากกาสี กรรไกร และกาวร้อน

วิธีทำ ตามลำดับภาพต่อไปนี้

boom1

ที่มาของภาพ: http://krokotak.com/2014/05/cool-diy-frisbee-from-paper-plates/

boom2

ดูเพิ่ม

สื่อวิทยาศาสตร์

สื่อคณิตศาตร์

สื่อกลุ่มสาระอื่นๆและปฐมวัย

About Benyapha Sophon

Check Also

ฟรุ้งฟริ้ง–ตกแต่งเองก็ได้ง่ายจัง

ตกแต่งสถานที่งานเล็กงานใหญ่ไม่ยากอีกต่อไป มาดูกัน Related