วิธีทำสื่อพับ foldables

สื่อพับ (foldables) เป็นสื่อที่ใช้นำเสนอเนื้อหาที่ได้เรียนรู้นำมาสรุปเป็นใจความสำคัญที่มีทั้งข้อความ ภาพและวัสดุอื่นๆ สามารถทำได้ง่ายและวัสดุที่ใช้เป็นกระดาษที่หาง่าย เด็กๆได้ลงมือคิดวางแผนและประดิษฐ์ที่จะช่วยให้สนุกสนานเพลิดเพลินกับทั้งยังทำความเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้นและจดจำได้ดี-คงทน #Nancy Frey, Ph.D. San Diego State University

วิธีทำสื่อพับ foldables

foldables-9

foldables-8

ที่มาของภาพ :http://Pinterest.com

วิธีทำ ดูเพิ่มที่ http://www.slideshare.net/evansjenb/foldables-24424562

 foldables-10-638

foldables-8-638

ดูเพิ่ม คู่มือจัดการเรียนรู้ แบบฝึกเสริมทักษะ เกมภาษา เกมคณิตศาสตร์ โครงงานและรายงานการวิจัย

About Benyapha Sophon

Check Also

วิธีสร้าง Claymation เพื่อการเรียนรู้

Claymation หรือ Clay Animation การทำให้ดินน้ำมันมีชีวิต ที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้อย่างไร? Related