วิธีทำสื่อพับ foldables

สื่อพับ (foldables) เป็นสื่อที่ใช้นำเสนอเนื้อหาที่ได้เรียนรู้นำมาสรุปเป็นใจความสำคัญที่มีทั้งข้อความ ภาพและวัสดุอื่นๆ สามารถทำได้ง่ายและวัสดุที่ใช้เป็นกระดาษที่หาง่าย เด็กๆได้ลงมือคิดวางแผนและประดิษฐ์ที่จะช่วยให้สนุกสนานเพลิดเพลินกับทั้งยังทำความเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้นและจดจำได้ดี-คงทน

#Nancy Frey, Ph.D. San Diego State University

วิธีทำสื่อพับ foldables

foldables-9

foldables-8

ที่มาของภาพ : http://Pinterest.com

วิธีทำ ดูเพิ่มที่ http://www.slideshare.net/evansjenb/foldables-24424562

 foldables-10-638

foldables-8-638

ดูเพิ่ม คู่มือจัดการเรียนรู้ แบบฝึกเสริมทักษะ เกมภาษา เกมคณิตศาสตร์ โครงงานและรายงานการวิจัย

About Benyapha Sophon

Check Also

เครื่องมือการคิด(Thinking Tools) : Bubble Map

เครื่องมือการคิด(Thinking Tools) สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นเครื่องมือสำคัญในการฝึกทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ Related