Home | สื่อการสอนอื่นๆ | งานประดิษฐ์ | มาทำหนังสือเล่มเล็กกัน

มาทำหนังสือเล่มเล็กกัน

แบบที่ไม่ยากมาก ..ต้องการกระดาษแผ่นเดียวเท่านั้น..ตามมาดูเลย

หนังสือเล่มเล็ก

2

3

4

5

6

7

8

ที่มาของภาพ : http://us2.campaign-archive1.com/?u=b64e06a84841bebbbbebf8035&id=ecc6cc47f9&e=57bc14ef66

ดูเพิ่ม สื่อแบบฝึกทักษะ เกมภาษา เกมฝึกคิด โครงงานและวิจัยในชั้นเรียน

About Benyapha Sophon

Check Also

เครื่องปั่นอาหาร..จิ๋ว

Amazing Mini USB Blender ทำเองก็ได้ง่ายจัง และช่วยประหยัดไฟฟ้าได้มากมาย เมื่อต้องการปั่นเครื่องดื่มสัก1แก้ว Related