Home | สื่อการสอนอื่นๆ | งานประดิษฐ์ | วิธีทำหนังสือเล่มเล็ก

วิธีทำหนังสือเล่มเล็ก

หนังสือเล่มเล็ก..ทำไว้ใช้เป็นสมุดบันทึกส่วนตัวหรือนำเสนอข้อมูล/เรื่องราว รูปภาพได้หลากหลาย..แต่แบบง่ายๆมาดู3แบบนี้เลย>>

วิธีทำหนังสือเล่มเล็ก

I-Love-You-Books-BABBLE-DABBLE-DO-open-heart-hero

 

แบบที่1 หนังสือพับแบบพัด (accordion)

ที่มาของภาพ http://cat dog card

mini_book_colors_fa_lg

 

Cat Dog Book_DSC_7783 Cat Dog Book_DSC_7788

Cat Dog Book_DSC_7794 Cat Dog Book_DSC_7799

 

แบบที่2 หนังสือภาพปกแข็ง

ที่มาของภาพ : http://Pinterest.com

เป็นแบบที่ทำหนังสือทั่วไปโดยเตรียมกระดาษขนาดเท่ากันมาพับครึ่ง นำด้านหลังมาติดกันเป็นคู่ๆ ระวังให้กระดาษแนบกันเป็นสันหนังสือที่แข็งแรงและสวยงาม ส่วนปกเตรียมไว้ต่างหาก เมื่อเข้าคู่หน้าครบแล้วนำมาปกมาสวม/ครอบสันหนังสือ และติดกาวแล้วใช้ตัวหนีบหนีบไว้จนกาวแห้งดีแล้ว (ให้จัดเตรียมเนื้อหาและรูปภาพที่ต้องการนำเสนอไว้ก่อน)

Mini Book Tutorial export

 

แบบที่3 หนังสือ8หน้า

ที่มาของภาพ  http://Indulgy.com

เริ่มจากจัดวางเนื้อหา ดังตัวอย่าง

mini book

การตัดและพับเป็นรูปเล่ม

minibookstar

 

ดูเพิ่มเติม สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้หลักสูตร2551 ที่เน้นการพัฒนาสมอง

แนะนำหนังสือออกใหม่ คลิกดูตย. โครงงานศิลปศึกษา   โครงงานสะเต็มศึกษา 

 

 

 

 

About Benyapha Sophon

Check Also

ทำเอง..แผงโซลาร์เซลล์

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ประกอบด้วย แผงเซลล์แสงอาทิตย์ จะผลิตไฟฟ้ากระแสตรง (direct current หรือ DC) เมื่อได้รับแสงอาทิตย์ และเริ่มจ่ายกระแสไฟฟ้า เข้าอุปกรณ์แปลงผันไฟฟ้า ชนิดต่อเข้าระบบจำหน่าย (grid connected inverter) เพื่อเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรง …